YBĐT - Năm 2018, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu nhập ngũ 120 thanh niên.

More...