YBĐT - Năm 2017, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng những nội dung, giải pháp cụ thể, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt.

More...