YBĐT - Năm 2017, Huyện đoàn Trấn Yên xây dựng mới 4 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, nâng tổng số lên 64 mô hình.

More...