Ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm thông qua quy định mới, nhằm tăng tính hấp dẫn và uy tín cho giải đấu.

More...