Từ nhỏ đã sớm phải lăn lộn, trở thành trụ cột chăm lo cho gia đình, nhưng tai nạn bất ngờ ập đến khiến Sáng lâm vào tình trạng nguy kịch, phải giành giật sự sống từng ngày.


More...