Tình hình buôn lậu biên giới Tây Nam cuối năm diễn biến phức tạp, với phương thức hoạt động tinh vi, có tổ chức. Các đối tượng bất chấp hậu quả, tìm mọi cách vận chuyển hàng lậu qua biên giới vào sâu nội địa tiêu thụ.
More...