Gặp lại chúng tôi sau hơn 1 năm xảy ra sự cố môi trường biển, Bí thư Đảng ủy xã Ngư Thủy Nam, ông Nguyễn Phương Lâm hồ hởi: “Thông báo chú mừng, chúng tôi đã kéo được tỉ lệ hộ nghèo về gần với trước thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển, đặc biệt xã còn đạt thêm 2 tiêu chí nông thôn mới. Không chỉ thoát được bế tắc mà Ngư Thủy Nam đang khởi sắc từng ngày. Nhiều con em tha hương nay lại trở về”.
More...