Ngày 12/1, nhiều bãi xe “vua” trên địa bàn quận 1 đã được “dẹp” sau khi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) có văn bản đề nghị chấm dứt, tạm ngưng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bãi xe vẫn hoạt động công khai.
More...