Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh sẽ tái hiện thương cảng Hội An sầm uất một thời, tôn vinh văn hóa và con người phố Hội.

More...