Triệu Nhã Chi bày tỏ sự vui mừng khi tái ngộ Châu Nhuận Phát sau nhiều năm.

More...