Bố khỉ … đó là cái lý do quái quỷ gì vậy…. bình thường thì khỏe như voi… dính pháp luật là toàn ung thư, viêm thận, với lại có 7% sức khỏe … giờ mà thông báo bình thường cái là lại hơn voi ngay ấy mà. Sao tòa không thử nhỉ? Là người dân chúng tôi đề nghị tòa không cho phép ai vắng mặt với bất kỳ lý do gì, tim còn đập còn phải hầu tòa vì hành vi phá hoại làm mất lòng tin của người dân. Phá rồi giờ kêu ốm, phải khiêng đến tòa, đó là tính nghiêm minh của pháp luật
.Giờ thì đã muộn cho những kẻ tay đã nhúng chàm và sẽ không muộn khi không hoa mắt trước sự cám dỗ của đồng tiền để mà kiếm nó bằng thủ đoạn xấu.! Ai làm sai thì hốt hết , không có vùng cấm.


More...