Kẻ có quyền lực ăn cướp của người này mang cho người khác, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của Đất nước, tham vọng quyền lực bằng mọi giá để mang lại lợi ích cho gia đình và phe nhóm, thường xuyên uống những chai rượu hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn đô la khi nhiều người dân còn thiếu đói, trẻ em thiếu trường lớp, cán bộ, công chức, viên chức đồng lương không đủ sống thì chắc chắn không phải là người tử tế. Chỉ có những người trong nhóm lợi ích, người thiếu thông tin, người nhận thức mơ hồ hay bị những thủ pháp đóng kịch tài ba và cách thức sử dụng truyền thông của kẻ có quyền, có tiền làm mê hoặc nên nhầm tưởng là người tử tế rồi xót thương thôi! Kẻ phạm tội phải bị trừng trị theo đúng quy định của pháp luật. Bất cứ kẻ nào dù lọt lưới pháp luật thì cũng không bao giờ thoát được luật nhân quả.


More...