Cô gái 23 tuổi ngất, phải đi truyền dịch sau khi hay tin cơ quan chức năng yêu cầu thu hồi danh hiệu.
More...