Phần còn lại của tên lửa đẩy Trường Chinh 3B rơi và bốc cháy gần một thị trấn sau khi đưa hai vệ tinh lên quỹ đạo thành công.

More...