Tuổi Trẻ Online


'Tôi nợ Sài Gòn lời cảm ơn'
Tuổi Trẻ Online
TTO - 8 năm chọn Sài Gòn là nơi mưu sinh, bạn đọc Khánh Hưng cho rằng dù Sài Gòn 'đất lành' sắp hết chỗ, nhưng chưa bao giờ nơi này thôi thương mến với những "di dân" từ mọi miền. Trái lại, càng khó khăn Sài Gòn càng dang rộng vòng tay. Sài Gòn lạnh ...

and more »


More...