Dù tiết trời đang giá rét nhưng với nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân” và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên, tuổi trẻ lực lượng vũ trang, công an ở tỉnh Quảng Bình đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ 10 năm 2018.

More...