Kết thúc ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 10 tại Đồng Nai, có 360 đơn vị máu đã được các bạn trẻ hiến máu
More...