Một thanh niên có biểu hiện 'ngáo đá' leo ra lan can cầu Rạch Miễu, dọa nhảy xuống sông Tiền tự tử.
More...