Ngày 13/1, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Cà Mau. Phó Thủ tướng chỉ đạo: Cà Mau cần khai thác tiềm năng, lợi thế, đề ra giải pháp đột phá hơn nữa, phấn đấu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.

More...