Mơ ước về tòa lâu đài của vua xứ Bavaria nhanh chóng bị phá hủy khi ngân hàng đòi tịch thu tài sản, nội các cáo buộc ông bị điên.

More...