Kỷ lục về cuộc thi có nhiều món chiên đặc sắc nhất Việt Nam được xác lập trong liên hoan ẩm thực món ngon các nước năm 2018.

More...