Nhà báo Mỹ đã rất bất ngờ khi nghe người phụ nữ Hàn Quốc nói về chồng mình bằng từ "chồng chúng ta".

More...