Trong khi tất cả đều cùng Liverpool đi tìm đáp án cho câu hỏi làm thế nào để quật ngã Manchester City thì ngược lại, The Citizens cũng có rắc rối của riêng mình.

More...