Dù phổi đã yếu, chân đã mỏi, nhạc sĩ "Chiếc đèn ông sao" luôn dành tình yêu lớn với cuộc sống xung quanh.

More...