Khởi nghiệp với các vai quần chúng, nữ diễn viên đổi đời khi đóng bà đồng trong "Insidious" (2010), trở thành ngôi sao của series ăn khách.*

More...