Hiện tượng tuyết rơi phủ trắng khu vực sa mạc Sahara thuộc*Ain Sefra mùa đông năm nay do nhiều yếu tố gây nên.

More...