Ảnh chụp Xquang cho thấy bên trong các tinh thể có chứa dung dịch nước muối bão hòa và các phân tử hữu cơ.

More...