Các ngân hàng phải cập nhật các văn bản về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin liên quan tới thanh toán điện tử, thanh toán thẻ phù hợp với thực tiễn phát triển, ứng dụng công nghệ, thực trạng tội phạm mạng trong lĩnh vực ngân hàng để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán.

More...