Năm 2018 được đánh giá là một năm đầy khốc liệt với các nhà sản xuất màn hình OLED trên thế giới.

More...