Tôi nghe các cụ bảo ho không nên ăn da gà không sẽ ho nặng thêm. Xin hỏi lời khuyên này có cơ sở khoa học không? (Hà Anh)

More...