Đột nhiên, mối đe dọa lớn nhất đối với Zuckerberg không phải là các dịch vụ đối thủ mà là chính Facebook.

More...