Chia sẻ tại sự kiện Ngày IoT Việt Nam, nhận định mục tiêu số 1 của việc ứng dụng IoT là để tăng năng suất lao động, Giám đốc Công nghệ FPT cho rằng, với mục tiêu đó cần phải đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng IoT…

More...