"Anh có bao giờ tự vấn lương tâm là vì ai mà bao nhiêu con người phải đứng ở phiên tòa?", Lương Văn Hoà trách sếp cũ Trịnh Xuân Thanh.

More...