Trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận mình và Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí có trách nhiệm trong vụ án khi thiếu kiểm tra, giám sát… Tuy vậy, ông Thăng mong tòa xem xét bối cảnh vụ án xảy ra 10 năm trước đây, vì ông cho rằng lúc đó hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
More...