Một nhà hảo tâm giấu tên đã tặng cho bệnh viện điều trị tâm thần lớn nhất của Canada số tiền lên đến 100 triệu USD.

More...