Lúc làm việc trên tàu, 2 thuyền viên người Trung Quốc và Myanmar không may bị té ngã, hôn mê. Trung tâm cứu nạn hàng hải đã cử tàu SAR 272 ra hỗ trợ.

More...