Nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 69% người thử thuốc lá chỉ 1 lần đã bị nghiện thuốc.

More...