Các đối tượng mà Đại sứ quán Hoa Kỳ nhắc tới thực chất là những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Việt Nam. Động cơ thúc đẩy hành động của chúng không phải vì lý tưởng cao đẹp như những gì chúng vẫn rao giảng mà là vì kinh tế cho riêng cá nhân chúng. Số tiền 50 triệu đồng trong vụ án Trần Hoàng Phúc đã lột trần sự thật đó, Nhận tiền của các tổ chức có quan điểm chính trị thù địch đối với Việt Nam để thực hiện các hành vi tuyên truyền chống Nhà nước. Đó là bộ mặt thật của các đối tượng Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc, duy chỉ có những cá nhân có ý kiến chủ quan tại Đại sứ quán Hoa Kỳ lại không nghĩ như vậy mà thôi. Hành vi mà bọn phạm tội là hành vi phạm tội có tổ chức, có sự móc nối với bên ngoài… Hành vi đó là biểu hiện của chủ nghĩa tự do cực đoan, không chỉ gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, mà còn gây nguy hiểm cho xã hội, làm phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc. Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt giữ, khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử các đối tượng là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ an ninh Quốc gia, là đúng người, đúng tội, đúng luật pháp Việt Nam và phù hợp với công ước quốc tế. Với mức án như thế là quá nhẹ rồi, Đại Sứ quán Mỹ lên tiếng như vậy, thì có lẽ nên đặt câu hỏi là vì sao? có hay chăng là Mỹ đứng sau hậu thuẫn cho đám đối tượng này hoạt động chống Việt Nam? dù gì thì Mỹ cũng không nên can thiệp vào làm gì. Rách việc.


More...