Từ xưa đến nay, bất cứ việc làm nào mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp ích cho đất nước, những kẻ cơ hội chính trị luôn ra sức phá hoại. Chỉ cần việc làm nào càng làm giảm uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam thì chúng càng thực hiện, để hướng đến “đa nguyên, đa đảng”. Còn nhớ, vài tháng trước, để đạt được mục đích làm giảm uy tín, niềm tin của Đảng trong nhân dân, những kẻ nhân danh “đấu tranh cho dân chủ” đã kêu gào, đòi nhân quyền cho Trịnh Xuân Thanh. Trong khi đó, những người ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng thì trong thời gian Trịnh Xuân Thanh trốn ở nước ngoài, tất cả đều mong muốn bắt cho bằng được kẻ này, về quy án.
Trịnh Xuân Thanh về nước đầu thú, Vũ “nhôm” bị lực lượng an ninh bắt trong một thời gian ngắn, đó chính là sự cảnh tỉnh, bài học cho cán bộ, phải biết giữ mình. Đồng thời, khi những đối tượng vi phạm pháp luật này bị bắt, người dân đã thấy, lời cam kết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trở thành sự thật, rằng : “Dù có lẩn trốn đi đâu chăng nữa sớm muộn các các đối tượng tham nhũng, vi phạm pháp luật cũng bị đưa ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật”.Vũ “nhôm” bị Bộ Công an bắt, chắc chắn khiến cho không ít các đối tượng phản động, chống phá chính quyền nhân dân phải tức tối. Vũ “nhôm” bị bắt, có nghĩa là phiên xét xử bị can này sẽ diễn ra trong thời gian gần, tội trạng của cá nhân này cũng sẽ được phanh phui và bị trừng trị thích đáng trước pháp luật nghiêm minh. Và như thế thì, lấy gì để những kẻ cơ hội chính trị lợi dụng sự kiện Vũ “nhôm” để xuyên tạc, phá hoại niềm tin của Đảng trong dân được nữa


More...