Có luồng ý kiến cho rằng, trận Tết Mậu Thân 1968 do chúng ta muốn giải phóng miền Nam ngay nên đã thất bại. Vấn đề không phải như vậy. Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đều xác định không phải là đánh để giải phóng. Bởi ai cũng thừa hiểu rằng, với khoảng 50 vạn quân Mỹ và hơn 1 triệu quân Việt Nam Cộng hòa thì chưa thể giải phóng được. Nhưng người lãnh đạo, chỉ huy không thể nói ra điều này trước đông đảo mọi người. Như thế thì không khác gì ra mệnh lệnh kiểu nửa chừng, dẫn tới phía dưới không quyết tâm và không thể thực hiện được ý định. Vì vậy, cấp trên đã nói với cấp dưới là phải dốc hết sức, đánh một trận quyết định như trận đánh cuối cùng. Nói như vậy mới động viên lực lượng vũ trang hăng hái, quyết tâm khi vào trận.
Bộ Chính trị quyết định mở cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân để cho Mỹ thấy rằng không những chúng ta đủ sức đánh lớn mà có thể đánh kéo dài nếu Mỹ còn chiến tranh, muốn giải quyết buộc Mỹ phải bước vào Hiệp định Paris. Có thể nói, thời điểm đó cũng là thời điểm chín muồi để bước vào Hiệp định Paris, bởi có nhiều quốc gia vận động, bản thân Mỹ cũng muốn (ban đầu không muốn). Qua đó có thể thấy, chúng ta tổ chức cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân chính là để buộc Mỹ phải vào Hiệp định Paris. Có Hiệp định Paris rồi Mỹ mới cút dẫn đến Ngụy nhào, chúng ta mới thực hiện giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh. Có luồng ý kiến cho rằng: Đánh trận Mậu Thân chúng ta hy sinh nhiều quá, gần hết quân sao vẫn cứ đánh. Nếu chỉ nhìn theo khía cạnh này sẽ là phiến diện.
Vấn đề thứ hai là không thể bỏ chiến dịch giữa chừng khi ta chưa đạt được mục đích. Mỗi chiến dịch, mỗi trận đánh đều có mục tiêu. Mục tiêu của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của ta là buộc Mỹ phải vào bàn đàm phán, không muốn cũng phải vào. Chính vì thế chúng ta đã dốc sức đánh, đánh cho đến khi Mỹ chịu ngồi vào đàm phán. Và chiến dịch Mậu thân 1968 là bước đệm cho ta giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975.


More...