Việc cách chức một cán bộ cao cấp khi họ đã nghỉ hưu, đã không còn chức vụ gì nữa nghe có vẻ hài hước, nhiều người nghĩ là nó không còn ý nghĩa răn đe gì nữa. Nhưng theo quan điểm của tôi thì hoàn toàn khác. Cái ý nghĩa ở đây đó là danh dự. Con người ta phấn đấu gian khổ, thậm chí là hiên ngang trước quân thù ngay trên pháp trường cũng là vì giữ khí tiết danh dự cho bản thân và cho Đảng. Một cán bộ đã phấn đấu được lên tới chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng một Bộ, không thể nói là không sợ mất danh dự. Đặc biệt là trong tiêu chuẩn của cán bộ cao cấp khi mất đi, trong điếu văn đọc trước bàn dân thiên hạ bao giờ cũng có hàng loạt chức NGUYÊN là chức nọ chức kia thì nay khi đã cách hết các chức vụ, có nghĩa là chết là hết sạch. Đã từng có đồng chí bộ đội trong quá trình chiến đấu, đã chạy sang hàng ngũ của địch. Phản bội lại đồng đội, khi chết còn bị đọc quyết định kỷ luật cơ. “Mua danh ba vạn bán danh không đồng nào” ý nghĩa về mặt quyền hạn có thể không còn nhưng ý nghĩa về mặt danh dự, phẩm giá là mất sạch. Tuy nhiên, với việc xử lý 1 người không còn chức vụ Bộ trưởng nữa, Quốc hội đã miễn nhiệm rồi thì phải xử lý làm sao để đảm bảo đúng pháp luật. Phải chặt chẽ về pháp luật, kỷ luật nghiêm minh nhưng phải đúng pháp luật.


More...