YBĐT -Tà Xi Láng trước đây là một trong những điểm nóng về trồng cây thuốc phiện, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy.

More...