YBĐT - Tròn 5 tháng sau trận lũ quét, lũ ống kinh hoàng xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, chúng tôi mới có dịp quay trở lại nơi đây để chứng kiến cuộc sống đổi thay của người dân khi tết cổ truyền của dân tộc cận kề.

More...