YBĐT - Đã có 437 con gia súc bị chết rét. Đó là con số thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái thời điểm 16 giờ ngày 9/2.

More...