YBĐT - Toàn tỉnh đã có 4 cán bộ có trình độ tiến sỹ, 187 bác sỹ chuyên khoa I, dược sỹ chuyên khoa I, 52 chuyên khoa định hướng… và năm 2017 là năm đột phá trong đào tạo cán bộ, ngành y tế Yên Bái với bước tiến dài cả về chất lượng, số lượng.

More...