YBĐT - Hát Lừu, huyện Trạm Tấu - nơi từng chịu sự tàn phá nặng nề của lũ ống lịch sử, nay trên đồng đất ấy, bản làng ấy, những ngôi nhà mới đã được dựng lên, nhiều thửa ruộng mạ đã lên xanh.

More...