Chống tham nhũng là một việc khó, bởi vì tham nhũng sinh ra từ lòng tham của con người mà ai cũng có lòng tham nên điều khó thể tránh khỏi, để giải quyết việc này không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết ngay được mà phải tìm hiểu rõ từ nguyên nhân sâu xa của sự việc này. Ta có thể thấy rõ nhất nguyên nhân đến từ lợi ích của một vài cá nhân kéo sang lợi ích nhóm rộng lớn; người dân cũng đã trực tiếp tạo ra tham nhũng khiến sự việc ngày càng đi xa, khi người dân không có đủ năng lực để làm một công việc nào đó, họ sẽ đút lót, hối lộ để được nhận vào làm việc đó; hay là việc người dân chạy tiền để được làm việc nhà nước từ đó tạo ra thói quen tác động đến người nhận hối lộ dần dần khiến họ bị kiểm soát bởi chính đồng tiền khiến dần dần họ ra yêu sách, làm phiền người dân thậm chí chiếm đoạt đồng tiền của người dân.Tự thay đổi và làm trong sạch bản thân mình thoặt nghe là rất khó làm, không có kết quả nhưng nó lại là mấu chốt chính trong việc phòng và chống tham nhũng. Nếu thay đổi được suy nghĩ, hành động của người tham nhũng và người tiếp tay cho tham nhũng, họ sẽ phải suy nghĩ và ân hận về những điều mình đã làm. Điều đó như đánh vào tâm lý của họ khiến họ phải ăn năn, hối cải, giúp các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra dễ dàng và nhanh chóng hơn đưa các đối tượng ra trước ánh sáng.
Đối với người dân thì phải nhìn lại bản thân của mình. Đừng vì một vài lợi ích trước mắt mà tự mình tiếp tay cho những đối tượng tham nhũng. Phấn đấu và làm công việc theo đúng năng lực chuyên môn, ta có thể chọn nhiều công việc cũng như ngành nghề khác nhau. Đối với doanh nghiệp thì phải thực hiện đúng bản chất của mình, tôn trọng pháp luật, không tiếp tay cho giặc tham nhũng; khó khăn thắc mắc Nhà nước sẽ giúp đỡ tháo gỡ. Còn đối với chính quyền, công chức, viên chức thì phải có bộ óc tư duy nói KHÔNG với tham nhũng, tự giác phê bình và tự phê bình làm trong sạch bộ máy chính quyền. Từ đó, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân cũng như mạng xã hội và trong mắt bạn bè quốc tế vì một Việt Nam đổi mới. Người dân cũng không được vì một vài lợi ích mà gây ảnh hưởng cho sự phát triển của đất nước.


More...