YBĐT - Năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã khám chữa bệnh cho 313.881 lượt người bệnh, đạt 113% kế hoạch đề ra.

More...