YBĐT - Khi đời sống vật chất càng đủ đầy, con nguời ngày càng dựa vào sự hỗ trợ của tiện nghi, dịch vụ thì việc đưa trẻ trở lại không gian tết xưa là cách giáo dục nề nếp, bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nuớc, phát huy những giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc ý nghĩa và hiệu quả nhất.

More...