YBĐT - Do nằm sát nhiều suối lớn nên Phúc Sơn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cơn lũ tháng 10 vừa qua của huyện Văn Chấn. Tuy nhiên, từ sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây đang hồi sinh.

More...